Algemene voorwaarden

 • Honden moeten de entingen gehad hebben die voor de leeftijd gelden (pups moeten de 9 weken enting gehad hebben) en deze moeten tijdig zijn herhaald. Voor aanvang van de eerste les willen wij graag het entingsboekje inzien. Een titerbepaling is tevens toegestaan.
 • De honden hebben een niet slippende halsband/tuigje om (of een halsband dat als zodanig kan worden gebruikt) met daaraan een lijn van ongeveer 1,50 m. Andere materialen zijn niet toegestaan. Indien blijkt dat er buiten het terrein van HondenCollege een hond-onvriendelijk correctiemiddel wordt gebruikt, behouden wij het recht voor om de toegang tot het terrein ontzeggen en deelname aan cursussen per direct uit te sluiten. Er zal dan ook geen restitutie van het betaalde cursusgeld plaatsvinden.
 • Kinderen zijn altijd welkom, mits ze niet de honden afleiden en alleen met de les bezig zijn. Als ze jonger zijn dan 12 jaar mogen ze niet zelfstandig met de hond trainen. Voor kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is dit ter beoordeling van de instructeur.
 • Wanneer u verhinderd bent, verwachten wij minimaal een uur van te voren, een afmelding van u per email, WhatsApp, SMS of telefoon. De gemiste lessen kunnen niet worden gerestitueerd.
 • In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen aan de cursus, zullen wij in overleg met u tot een gepaste oplossing proberen te komen.
 • Wanneer u er zelf voor kiest, om vroegtijdig te stoppen met het volgen van de cursus, is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.
 • De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond zich tijdens de les ontlast dient de cursist dit op te ruimen.
 • De hond dient minimaal 2 uur voor aanvang van de les gegeten te hebben, wegens gevaar voor een maagtorsie.
 • HondenCollege is niet aansprakeliijk voor schade toegebracht aan, of vermissing van eigendommen, van welke aard ook. U dient zelf WA verzekerd te zijn, ook voor uw hond.
 • Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald. Extreme weersomstandigheden vallen onder overmacht en de les wordt dan een week verschoven.
 • U dient de auto te parkeren op de parkeerplekken aan de overkant van het veld, of strak langs de weg, op eigen risico.
 • Mensen die meekomen met een cursist, vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.
 • Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten op het trainingsveld. De eigenaren kunnen dan zonder hond de lessen volgen. U bent verplicht ons volledig op de hoogte stellen van ziekte of eventuele gezondheidsproblemen van uw hond. Hier valt ook diarree bij de hond onder.
 • Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein. Honden niet aangelijnd laten kennismaken en/of spelen, zonder toezicht van een instructeur.
 • Door het aanmelden per e-mail verplicht de cursist zich het cursusgeld en/of de kosten van een privéles of advies te voldoen. Het volledige bedrag van de gekozen cursus/ les, dient volledig en vooraf te zijn voldaan op ons rekeningnummer; NL04 RABO 01284.77.938, onder vermelding van de naam van uw hond en de cursus/ les die u gekozen heeft. Wanneer het volledige bedrag niet minimaal 1 dag van te voren zichtbaar is op onze rekening, zullen wij de cursus/ les annuleren.
 • HondenCollege maakt voor iedere groep een groeps- app aan, waarin belangrijke meldingen komen te staan, uw huiswerk in wordt vermeldt en u in de gelegenheid gesteld wordt om vragen in te stellen, of leuke zaken in te delen. Denk bijvoorbeeld aan vorderingen die u maakt met uw hond.
 • Bij de eerste les, wordt er aan u gevraagd of u bezwaar heeft aan het worden toegevoegd aan deze App- groep. Wanneer wij niets van u vernemen in deze, wordt u toegevoegd.
 • U bent zelf verantwoordelijk, om in de groeps- app te kijken, vóórdat u vertrekt van huis. Wanneer er een les door ons wordt afgemeld, komt dit in de groeps- app te staan. U wordt niet persoonlijk gebeld, dus check de app!
 • Tot een uur voor aanvang van de les, kunnen wijzigingen optreden.
 • In bijzondere gevallen kan het aantal combinaties per groep wijzigen.
 • Controleer altijd onze Privacyverklaring, zodat u weet welke gegevens er van u bewaard worden na inschrijving voor een cursus.

Klachtenprocedure van HondenCollege

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u.
Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.

Bespreek uw klacht eerst

Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met uw instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag!
Komt u er niet uit met de instructeur, neem dan contact op met de eigenaresse; Elisa Torlentino.

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht in een email omschrijven en naar info@hondencollege.nl ter attentie van Elisa Torlentino versturen. Zodra wij over uw gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doen wij met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

 • een korte beschrijving van uw klacht;
 • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
 • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling

De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaresse van de hondenschool.

Verloop behandeling klacht

Aan de hand van uw email en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie, vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.
Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken welke genoegdoening op zijn plaats is en welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.
Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

SPPD

Heeft u een klacht over de kwaliteit of trainingsmethoden van één van onze instructeurs en komt u er met ons niet uit? Dan heeft u ook de mogelijkheid om zich te wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen). Om uw klacht door de SPPD te laten behandelen is het wel noodzakelijk dat de betreffende instructeur voldoet aan de accreditatievoorwaarden van de SPPD en zich hierbij heeft aangemeld. Een overzicht van alle bij de SPPD aangesloten Kynologisch Instructeurs treft u aan op www.sppd.nl/instructeurs.html.
Voor alle overige klachten kunt u gewoon bij ons terecht.